முன் ஒர்க்அவுட் காண்பிக்கிறது: முடிவுகள் சாத்தியம், ஆனால் இந்த தவறுகளை தவிர்த்திடுங்கள்

உடல் பயிற்சி தயாரிப்புகளுக்கும் உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. ஒரு உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர் என்பது ஒரு நபர் ஆரோக்கியமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு மருத்துவர், அவர் அந்த நபருக்கு சிகிச்சையளிக்கவில்லை, அவர் உடற்பயிற்சி மற்றும் வடிவத்தை பெற உதவுகிறார். அந்த காரணத்திற்காக, நீங்கள் உடல் உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி தயாரிப்புகளை ஒப்பிட முடியாது.

பல உடற்பயிற்சி தயாரிப்புகள் செயல்திறனில் பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதாக விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் செயல்திறனில் உள்ள வேறுபாடு.

இந்த கட்டுரை என்ன வேலை செய்கிறது என்பது பற்றிய எனது தனிப்பட்ட அனுபவங்களின் தொகுப்பாகும். பலர் என்னிடம் கூறுகிறார்கள், அவர்கள் தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தினால், அது அவர்களுக்கு வேலை செய்யும், அது அவர்களுக்குத் தெரியாது. ஆனால் அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஒரே தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், எனவே அதே முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. உண்மை என்னவென்றால், இது ஒரு சில தயாரிப்புகளின் விளைவாகவும், ஒரே பொருளை வெவ்வேறு பொருட்களுடன் கூட இருக்கலாம், ஆனால் அதைச் செய்வது மிகவும் கடினம்.

உங்கள் உடற்பயிற்சி தயாரிப்புகளை வாங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் வீட்டுப்பாடத்தைச் செய்வது முக்கியம். பல நிறுவனங்கள் அவை என்ன அல்லது அவற்றின் பொருட்கள் என்ன என்பது குறித்து தெளிவாக இல்லை. பெரும்பாலான உடற்பயிற்சி தயாரிப்புகள் கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வடிவமைக்கப்படவில்லை என்பதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் கண்டுபிடித்தேன், நீங்கள் எதையும் வாங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் வீட்டுப்பாடத்தைச் செய்வது முக்கியம். .

கடைசி மதிப்புரைகள்.

4 Gauge

4 Gauge

Sila Stein

4 Gauge இன் கருத்துக்கள்: பம்ப் மற்றும் சக்தி அதிகரிப்பு நோக்கத்திற்காக மிகவும் சக்திவாய்ந்த வழிகளி...